SP nr 341

sp341-logo1

informator żywieniowy do pobrania w formacie pdf

ogłoszenie o opłatach do pobrania w formacie pdf

jadłospis do pobrania w formacie pdf

 

LATO W MIEŚCIE 2017

SZWAJCARKA Marcin Sikorski będzie organizatorem żywienia zbiorowego w następujących bemowskich Wakacyjnych Placówkach Edukacyjnych podczas programu „Lato w Mieście 2017”:

 

  • SP nr 316 w ZSP nr 6 (ul. Szobera 1/3) – 26.06.2017 – 14.07.2017
  • SP nr 321 w ZSP nr 7 (ul. Szadkowskiego 3) – 17.07.2017 – 04.08.2017
  • SP nr 82 (ul. Górczewska 201) – 17.07.2017 – 04.08.2017
  • SP nr 341 (ul. Oławska 3) – 07.08.2017 – 30.08.2017

 

Opłatę w wysokości 7,00zł za każdy dzień żywieniowy należny wnieść na numer rachunku:

SZWAJCARKA Marcin Sikorski Credit Agricole 96 1940 1076 3017 2447 0007 0000

(w tytule przelewu prosimy o szczegółowy opis pozwalający na identyfikację i odpowiednie zaksięgowanie wpłaty, przykładowo: „Janek Kowalski, SP nr 357, klasa 4A, Lato w Mieście 2017 w SP nr 341 od 7 do 18 sierpnia 2017 roku”)

 

ODWOŁANIA POSIŁKÓW PODCZAS AKCJI LETNIEJ:

prosimy odwoływać wyłącznie mailowo (magdalena.wituszynska@szwajcarka.net) lub SMS-owo (517-422-251do godziny 09:00 podając pełne dane uczestnika oraz daty obejmujące okres nieobecności (przykładowo: „Janek Kowalski, SP nr 357, klasa 4A, Lato w Mieście w SP nr 341, nieobecny od 16 do 18 sierpnia 2017 roku)

Wnioski o zwroty za odwołane posiłki należy kierować mailowo na podany wyżej adres e-mail do 15.09.2017 – po upływie tego terminu wnioski nie będą uwzględniane. 

PROSIMY NIE ODWOŁYWAĆ POSIŁKÓW U NAUCZYCIELI I OBSŁUGI ORAZ ADMINISTRACJI SZKÓŁ –UWZGLĘDNIANE BĘDĄ TYLKO ODWOŁANIA ZGŁOSZONE BEZPOŚREDNIO DO ORGANIZATORA ŻYWIENIA.