INFORMACJA O ZAWIESZENIU

INFORMACJA O ZAWIESZENIU REALIZACJI ŻYWIENIA W PLACÓWKACH EDUKACYJNYCH

Szanowni Państwo –

w związku z zamknięciem wszystkich placówek edukacyjnych na terenie Warszawy nasza firma zawiesza swoją działalność w zakresie realizacji żywienia zbiorowego w tych podmiotach.

Od dnia 12.03.2020 roku nieczynne będą wszystkie stołówki i bufety prowadzone przez naszą firmą w szkołach ponadpodstawowych.

W obsługiwanych przez naszą firmę szkołach podstawowych (oraz publicznych przedszkolach) w dniach 12-13.03.2020 roku będą odbywać się dyżury żywieniowe, a od dnia 16.03.2020 roku wszystkie stołówki i sklepiki w tych placówkach będą nieczynne.

W związku z prowadzonymi/planowanymi dezynfekcjami bądź możliwością podejmowania indywidualnych decyzji przez Dyrektorów placówek część szkół podstawowych może być nieczynna również w dniach 12-13.03.2020 roku – aktualnych informacji należy szukać bezpośrednio na stronach szkół.

W tych placówkach dyżury żywieniowe nie będą realizowane (a posiłki opłacone zostaną domyślnie uznane za odwołane).

Od dnia 16.03.2020 roku następuje całkowita przerwa w realizacji żywienia we wszystkich obsługiwanych przez naszą firmę placówkach edukacyjnych na terenie Warszawy.

Wszystkie posiłki opłacone w terminie od 16.03.2020 roku do 25.03.2020 roku będą przez nas domyślnie uznawane za odwołane i nie ma potrzeby, aby rodzice/opiekunowie prawni uczniów odwoływali posiłki opłacone w tym terminie (zarówno w trybie administracyjnym jak i poprzez aplikację zamowposilek.pl). Okres domyślnych odwołań w szkołach ponadpodstawowych będzie liczony od dnia 12.03.2020 roku. 

NIE MA POTRZEBY ODWOŁYWANIA POSIŁKÓW W TERMINIE OD 16 DO 25 MARCA 2020 ROKU – ZOSTAJĄ ONE DOMYŚLNIE UZNANE ZA ODWOŁANE.

Wpłacone przez Państwa środki pozostają na kontach i w zależności od rozwoju sytuacji będą rozliczane przy dokonywaniu kolejnych wpłat za żywienie bądź zwracane na Państwa konta.

Zapraszamy do śledzenia komunikatów pojawiających się na naszej stronie internetowej.

SZWAJCARKA Marcin Sikorski


Instagram
Zamowposilek