Oddziały Zamiejscowe Przedszkola nr 319


Oddziały Zamiejscowe Przedszkola nr 319

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice i Opiekunowie –

zapraszamy do zakładek OPŁATY, JDŁOSPIS i KONTAKT  w celu zapoznania się ze wszystkimi informacjami dotyczącymi realizacji żywienia w Oddziałach Zamiejscowych Przedszkola nr 319.

Posiłki Państwa dzieci/podopiecznych przygotowywane są w całości na miejscu (w kuchni szkolnej LXXVIII LO bezpośrednio sąsiadującej z oddziałami zamiejscowymi przedszkola).

 

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice i Opiekunowie –

aplikacja zamowposilek.pl została wycofana z użytku i zastąpiona trybem administracyjnym.

Administrator dla żywienia realizowanego przez naszą firmę w Państwa placówce będzie na początku każdego miesiąca kontaktował się z Państwem w celu przedstawienia rozliczenia.

Płatności odbywają się w trybie miesięcznym, z góry, pomniejszone o zgłoszone nieobecności z poprzedniego miesiąca.

ODWOŁANIA POSIŁKÓW/ZGŁOSZENIA NIEOBECNOŚCI

Informację o nieobecności dziecka będącą jednocześnie odwołaniem posiłku należy kierować SMS-owo lub mailowo do godziny 09:00 wyłącznie do administratora.

Prosimy nie odwoływać posiłków u pracowników przedszkola – honorowane i rozliczane będą tylko zgłoszenia skierowane do administratora.

Prosimy o zgłaszanie nieobecności SMS-owo lub mailowo podając dane umożliwiające identyfikację dziecka oraz zakres czasowy nieobecności.

Dzienna stawka żywieniowa wynosi 11,00zł.

Numer konta do wpłat:

81 1940 1076 3017 2447 0037 0000

 jadłospis do pobrania w formacie pdf

Kontakt z administratorem dla żywienia realizowanego w Oddziałach Zamiejscowych Przedszkola nr 319:

przedszkole319@szwajcarka.net | tel. 571 916 021


Instagram
Facebook