Urząd Patentowy RP

Szanowni Państwo –

bufet prowadzony przez naszą firmę w Urzędzie Patentowym RP wznowi swoją działalność w poniedziałek 9 stycznia 2023 roku o godzinie 11:30. 

Od wtorku 10 stycznia 2023 roku zapraszamy w dni robocze od 08:00 do 15:00. 

Na śniadania zapraszamy od 08:30 do 10:30, obiady będą podawane w godzinach 11:30-15:00.

Opiekunem bufetu w Państwa lokalizacji jest Tomasz Hajduk.

Zapraszamy do kontaktu z opiekunem (tel. 513-824-261 | tomasz.hajduk@szwajcarka.net) oraz do bezpośredniej rozmowy z obsługą bufetu.


Instagram
Facebook
STARTEDU