Urząd Patentowy RP

Szanowni Państwo –

bufet prowadzony przez naszą firmę w Urzędzie Patentowym RP rozpoczyna swoją działalność w piątek 28 czerwca 2019 roku. 

Bufet będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00-15:00. 

Na śniadania zapraszamy od 08:00 do 10:30, obiady będą podawane w godzinach 11:30-15:00.

Opiekunem bufetu w Państwa lokalizacji jest Tomasz Hajduk.

Zapraszamy do kontaktu z opiekunem (tel. 513-824-261 | tomasz.hajduk@szwajcarka.net) oraz do bezpośredniej rozmowy z obsługą bufetu.


Instagram
Facebook
STARTEDU