Zima w mieście

Zima w mieście 

 

ZASADY ZGŁASZANIA NIEOBECNOŚCI DZIECKA 

Zgodnie z regulaminem akcji Zima w Mieście, podanym przez Biuro Edukacji m.st. Warszawy, zgłoszenia nieobecności dziecka na posiłkach należy dokonać do godz. 14.00 dnia poprzedzającego SMS-em lub mailem.

W treści odwołania proszę wpisać:

  • imię i nazwisko dziecka;
  • numer /oznaczenie feryjnej placówki edukacyjnej, w której dziecko korzysta z żywienia;
  • datę lub daty nieobecności na posiłkach.

Zgłoszenia do wychowawcy lub opiekuna grupy nie będą honorowane.

ZWROTY ZA ODWOŁANE POSIŁKI

Zwroty będą dokonane po zakończeniu akcji na podstawie mailowego wniosku od Rodzica.

W treści wniosku o zwrot należy podać:

  • dane wnioskującego o zwrot;
  • dane dziecka, dla którego wnioskuje się o zwrot wraz z podaniem zakresu czasowego nieobecności na posiłkach;
  • numer konta, na który ma zostać zrealizowany zwrot.

Niedopełnienie warunków będzie jednoznaczne z rezygnacją ze zwrotu.

KONTAKT

Kontakt do opiekunów stołówek, pod który należy zgłaszać odwołania dni nieobecnych:

Marcin Grędziński | tel. 511-131-276
e-mail: latozima-1@szwajcarka.net
Akcja Zima w: SP1, SP41, SP314, SP355, SP366

 

Damian Wójcik | tel. 511-131-109
e-mail: latozima-2@szwajcarka.net
Akcja Zima w: SP227, SP273, SP316, SP369

 

JADŁOSPIS ZIMA W MIEŚCIE


Instagram
Facebook
STARTEDU