RODO

RODO

Szanowni Państwo –

w naszej firmie został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych – Pani Izabela Remjasz.

Kontakt z Inspektorem możliwy jest pod adresem korespondencyjnym:

SZWAJCARKA Marcin Sikorski
ul. Felińskiego 15
01-513 Warszawa

bądź telefonicznie lub mailowo:

502-856-258 | szwajcarka@szwajcarka.net

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi RODO:

Klauzula informacyjna dotycząca RODO dla rodziców/opiekunów prawnych uczniów (do pobrania w formacie PDF)

Klauzula informacyjna dotycząca RODO dla kontrahentów/klientów (do pobrania w formacie PDF)


Instagram
Facebook
STARTEDU