Główny Urząd Miar

Szanowni Państwo –

dziękujemy za wybór naszej firmy na operatora bufetu w siedzibie Głównego Urzędu Miar. 

W chwili obecnej rozpoczęliśmy prace adaptacyjno-remontowe przygotowujące bufet do otwarcia.  

Opiekunem bufetu w Państwa lokalizacji jest Tomasz Hajduk (tel. 513-824-261 | tomasz.hajduk@szwajcarka.net) 


Instagram
Facebook
STARTEDU