Przedszkole nr 360


Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice i Opiekunowie –

zapraszamy do zakładek JADŁOSPIS, OPŁATY i KONTAKT  w celu zapoznania się ze wszystkimi informacjami dotyczącymi realizacji żywienia w Przedszkolu nr 360.

Posiłki Państwa dzieci/podopiecznych przygotowywane są w całości na miejscu (w kuchni SP nr 107 bezpośrednio sąsiadującej z przedszkolem).

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice i Opiekunowie –

aplikacja zamowposilek.pl została w Państwa przedszkolu wycofana z użytku i zastąpiona trybem administracyjnym.

Administrator dla żywienia realizowanego przez naszą firmę w Państwa placówce będzie na początku każdego miesiąca kontaktował się z Państwem w celu przedstawienia rozliczenia.

Płatności odbywają się w trybie miesięcznym, z góry, pomniejszone o nieobecności z poprzedniego miesiąca.

Dzienna stawka żywieniowa wynosi 12,00zł.

Numer konta do wpłat:

30 1940 1076 3017 2447 0042 0000

 

 jadłospis do pobrania w formacie pdf

Kontakt z administratorem dla żywienia realizowanego w Przedszkolu nr 360:

przedszkole360@szwajcarka.net | tel. 573-439-268


Instagram
Facebook