Kontakt z naszym zespołem

Kontakt z naszym zespołem

 

KONTAKT DLA KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z ŻYWIENIA W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH
W OPARCIU O SYSTEM STARTEDU

Biuro Obsługi Klienta systemu STARTEDU | tel. 22 382 50 50 lub poprzez zgłoszenia w zakładce KONTAKT po zalogowaniu do systemu STARTEDU

KONTAKT Z OPIEKUNAMI STOŁÓWEK SZKOLNYCH

Beata Świerk | tel. 511-131-276 |
beata.swierk@szwajcarka.net
SP nr 41 | SP nr 107 | SP nr 355 | SP nr 366 | LO Jedynka | LO Sempołowska | LO Witkacy | LO Anders | LO Maczek | LO Czartoryska | LO Poniatówka | ZS Kolejówka | Przedszkole nr 360

Magdalena Wituszyńska | tel. 517-422-251 |
magdalena.wituszynska@szwajcarka.net
SP nr 1 | SP nr 34 | SP nr 132 | SP nr 133 | SP nr 148 | SP nr 150 | SP nr 157 | SP nr 236 | SP nr 321 w ZSP nr 7 | SP nr 341 | SP nr 364 | SP nr 386 | SP nr 389 w ZS nr 127 | Przedszkole nr 389

Beata Jurkiewicz | tel. 511-131-109 |
beata.jurkiewicz@szwajcarka.net
SP nr 29 | SP nr 82 | SP nr 158 | SP nr 187 | SP nr 223 | SP nr 227 w ZSP nr 5 | SP nr 289 | SP nr 316 w ZSP nr 6 | SP nr 362 | SP nr 369 | ZPSM nr 4 | LO Pawlikowska | OZ Przedszkola nr 319CENTRALA I SEKRETARIAT FIRMY

SZWAJCARKA Marcin Sikorski
ul. Felińskiego 15 | 01-513 Warszawa
tel. 502-856-258 | szwajcarka@szwajcarka.net
NIP 661-170-01-78 | REGON 551194820

ZAOPATRZENIE PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI
W ŻYWNOŚĆ I ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
Iwona Sukiennik | tel. 511-131-178 |
iwona.sukiennik@szwajcarka.net

USŁUGI CATERINGOWE DLA ŻŁOBKÓW
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
Agata Wójcicka | tel. 511-131-104 |
catering@szwajcarka.net

OKOLICZNOŚCIOWE USŁUGI CATERINGOWE
DLA PODMIOTÓW PUBLICZNYCH
Tomek Hajduk | tel. 513-824-261 |
tomasz.hajduk@szwajcarka.net

SKLEPIKI I BUFETY SZKOLNE
Daniel Włodarski | tel. 572-892-003 |
daniel.wlodarski@szwajcarka.net

USŁUGI GASTRONOMICZNE DLA INSTYTUCJI PUBLICZNYCH
Tomek Hajduk | tel. 513-824-261 |
tomasz.hajduk@szwajcarka.net

KADRY I REKRUTACJA
(DZIAŁ WSPARCIA DLA PRACOWNIKÓW FIRMY)
Anna Wójcik | tel. 514-801-830 |
kadry@szwajcarka.net

OBSŁUGA ŻYWIENIA REFUNDOWANEGO
(CENTRA I OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ)
Agata Kwapisz | tel. 517-420-984 |
agata.kwapisz@szwajcarka.net


WŁAŚCICIEL FIRMY
Marcin Sikorski
marcin.sikorski@szwajcarka.net 


Instagram
Facebook
STARTEDU