FUNDUSZE EUROPEJSKIE

FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Firma SZWAJCARKA Marcin Sikorski realizuje projekt:
dotacja na kapitał obrotowy dla przedsiębiorstwa SZWAJCARKA Marcin Sikorski 

Cel i krótki opis projektu:

projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N).

Planowane efekty:

niezaprzestanie i utrzymanie działalności przedsiębiorstwa w okresie na jaki udzielona jest dotacja – czyli do 30.09.2020 roku. 

Wartość projektu – 343 553,67 PLN

Wkład Funduszy Europejskich – 343 553,67 PLN


Instagram
Facebook
STARTEDU