System StartEdu

System Startedu

CZYM JEST SYSTEM STARTEDU?

System STARTEDU to stworzona z myślą o uczniach i ich rodzicach/opiekunach prawnych internetowa aplikacja pozwalająca na zamawianie oraz opłacanie szkolnych posiłków.

JAK ZAREJESTROWAĆ SIĘ W SYSTEMIE?

Zapraszamy do zakładki STARTEDU na podstronie dla Twojej placówki oświatowej (do podstrony możesz przejść korzystając z rozsuwanych list STOŁÓWKI I BUFETY SZKOLNE oraz ŻŁOBKI I PRZEDSZKOLA w górnej części strony) – w swojej zakładce znajdziesz pomarańczowy przycisk przekierowujący do linku rejestracyjnego właściwego dla Twojej placówki.

Na stronie głównej w części dotyczącej STARTEDU dostępny jest link ZOBACZ JAK DZIAŁA SYSTEM STARTEDU – kieruje on do filmów instruujących jak zarejestrować się w systemie, a także jak zamawiać, opłacać i odwoływać posiłki.

ZAMÓWIENIA POSIŁKÓW 

Organizacja i planowanie żywienia zbiorowego w placówkach oświatowych odbywa się w trybie miesięcznym – zamówienie musisz złożyć na miesiąc z góry.

Nie jest możliwe zamawianie posiłków z dnia na dzień bądź z tygodnia na tydzień.

Składając zamówienie w trybie miesięcznym masz możliwość rezygnacji z wybranych dni, jeżeli kalendarz/terminarz lub preferencje żywieniowe Twojego dziecka/podopiecznego nie pozwalają na skorzystanie z żywienia w danym terminie.

OPŁATY ZA ŻYWIENIE

Po złożeniu i potwierdzeniu zamówienia w systemie STARTEDU opłatę za posiłki możesz wnieść przelewem na swój indywidualny rachunek bankowy wygenerowany i widoczny na Twoim koncie w systemie.

ODWOŁANIA POSIŁKÓW I ZWROTY 

Rezygnację możesz zgłosić w systemie najpóźniej do godziny 09:00 w dniu odwołania.

Nagła zmiana planów? Odwołania posiłków możesz dowolnie cofać bądź przywracać (najpóźniej do godziny 09:00 w dniu zaplanowanego odbioru posiłków).

Twoje zwroty za odwołane posiłki są od razu widoczne w zakładce ZWROTY.

Kwota wynikająca ze zgłoszonych odwołań pomniejszy Twoje zobowiązanie za zamówienie na kolejny miesiąc.

CO MUSZĘ ZROBIĆ, ABY MIEĆ PEWNOŚĆ, ŻE MOJE DZIECKO/PODOPIECZNY OTRZYMA POSIŁEK?

Wystarczy, że złożysz i zatwierdzisz swoje zamówienie posiłków w systemie STARTEDU.

Płatności za zamówienie możesz dokonać od razu bądź później z zachowaniem terminu widocznego na Twoim koncie w systemie.

Przelew jeszcze nie doszedł? Status zobowiązania „nieopłacone? Nie stresuj się – nasi pracownicy przygotowujący oraz wydający posiłki widzą jedynie zamówienia.

Składając na czas zamówienie posiłków gwarantujesz swojemu dziecku/podopiecznemu dostęp do żywienia w jego placówce.

W JAKI SPOSÓB ZOSTANIE SPRAWDZONE MOJE DZIECKO/PODOPIECZNY NA STOŁÓWCE PODCZAS ODBIORU POSIŁKÓW?

Weryfikacja uczniów podczas wydawania posiłków odbywać będzie się w oparciu o identyfikacyjne karty stołówkowe.

W zależności od przyjętej organizacji plastikową kartę z kodem kreskowym Twoje dziecko/podopieczny otrzyma od nauczyciela bądź pracownika stołówki szkolnej.

Uczul swoje dziecko/podopiecznego, że karta należy wyłącznie do niego i nie można się nią zamieniać/wymieniać z innymi uczniami.

Karty nie należy ozdabiać, zamalowywać, prać, rozgrzewać ani udostępniać zwierzętom domowym – warto ją podpisać imieniem i nazwiskiem Twojego dziecka/podopiecznego.

Obowiązkiem posiadania karty objęci są wszyscy uczniowie korzystający ze szkolnych posiłków z wyłączeniem przedszkolaków i zerówkowiczów.

Brak karty przy odbiorze posiłku będzie skutkować niewydaniem posiłku bądź znacznym wydłużeniem czasu obsługi podczas przerw obiadowych.

Pierwsza wydawana karta jest bezpłatna, koszt duplikatu wynosi 6,00zł.

Duplikat karty będzie można odebrać w stołówce w trzecim dniu roboczym od dnia zamówienia duplikatu.

DIETY I SPECJALNE POTRZEBY ŻYWIENIOWE 

Korzystając z systemu STARTEDU możesz złożyć zamówienie posiłków dostosowane do potrzeb żywieniowych/zdrowotnych swojego dziecka/podopiecznego – szczegóły znajdziesz w filmach instruktażowych oraz bezpośrednio po zalogowaniu się do systemu.

KONTAKT

W sprawach związanych z korzystaniem z systemu zapraszamy do kontaktu z BIUREM OBSŁUGI KLIENTA firmy STARTSOFT – operatora systemu STARTEDU (dane kontaktowe widoczne są dla zarejestrowanych użytkowników po zalogowaniu do aplikacji).

W sprawach związanych z realizacją żywienia i bezpośrednią obsługą na terenie stołówek/bufetów zapraszamy do kontaktu z pracownikami BIURA OBSŁUGI KLIENTA naszej firmy (dane kontaktowe do administratorów i opiekunów stołówek dostępne są w zakładce KONTAKT w górnej części strony).

WAŻNY KOMUNIKAT

Dla zamówień i opłat za rok szkolny 2021/2022 roku przestają obowiązywać wszelkie dotychczas funkcjonujące numery kont bankowych przeznaczonych do wpłat za żywienie – przed dokonaniem jakichkolwiek płatności zweryfikuj zapisy i zlecenia na swoim rachunku bankowym i do płatności za żywienie używaj wyłącznie indywidualnego rachunku bankowego wygenerowanego i widocznego na Twoim koncie w systemie STARTEDU.


Instagram
Facebook
STARTEDU